Menu Content/Inhalt
Het mannetje 30 (Zonden belijden)
zaterdag 05 januari 2008

ImageHet is al weer jaren geleden. Het mannetje was op een bijbelstudieavond met louter mannelijke aanwezigen. Niet vreemd natuurlijk als je bedenkt dat het om een mannenverenigingsavond ging. Een van de aanwezigen, een oudere broeder, haalde de bijbeltekst aan waarin wordt opgeroepen om 'elkaar uw zonden te belijden' (Jacobus 5 : 16). Ze raakten met elkaar in gesprek over hoe moeilijk dat is. Ook tegen mensen die je dichtbij staan vertel je niet zo snel wat jij nu moeilijk vindt in het leven voor de Here. Uit schaamte bijvoorbeeld. Of omdat je jezelf groot wilt houden voor een ander. Wat zullen ze wel niet van je denken... Of het ligt niet in je aard om hele persoonlijke dingen aan anderen te vertellen. De man die over deze tekst begon vond dat maar een rare zaak. Als je immers met elkaar gelooft dat er Iemand anders nodig was om voor je zonden te sterven, dan hoefde je toch geen verstoppertje voor elkaar te spelen?

Nee, inderdaad, daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in. En toch valt het niet mee. Ook het mannetje weet daarover mee te praten. Zowel uit eigen ervaring als door wat hij van anderen heeft gehoord. Want ook al is het mannetje vrij open over wat hem zoal bezig kan houden, het hart op zijn tong heeft hij niet. En zeker niet als het gaat om dingen die niet stroken met wat de Here van hem vraagt. Het is veel gemakkelijker om te spreken en te schrijven over zonde in het algemeen dan over specifieke zonden waar je mee te maken hebt. En, laat dat duidelijk zijn, een weblog is nu niet bepaald de aangewezen plaats om eens uiteen te zetten waar het mannetje nu precies allemaal last van heeft.

Maar toch. Maar toch. Het mannetje heeft indertijd wel een les geleerd van deze oudere broeder. Het staat namelijk niet voor niets in de Bijbel. Natuurlijk moet je zo'n bijbeltekst ook weer niet gaan overvragen, alsof je altijd tegen iedereen maar je zonden moet belijden. Plaats, tijd en persoon zijn wel degelijk van belang. Als je tegen een bepaald persoon hebt gezondigd, dan zul je het met diegene ook weer in orde moeten maken, net zoals je ook aan God vergeving zult vragen. Wat een bevrijdend gevoel is dat ook als je dan een ander weer recht in de ogen kunt kijken! Zo spreekt het ook vanzelf dat je aan iemand met wie je niets hebt niet al je verkeerde daden en gedachten gaat lopen opbiechten.

Maar ook als je te kampen hebt met boezemzonden, zonde die steeds weer terug komt en waar je je maar niet los van kunt maken, dan is het goed om iemand in vertrouwen te nemen. Om gewoon openhartig te kunnen vertellen met welke moeiten jij het in je leven te stellen hebt. Waar jij het moeilijk vindt om Jezus na te volgen in je leven. Om er vervolgens achter te komen dat die ander, als het goed is, je herkent. Omdat hij of zij, misschien op heel andere gebieden van het leven, diezelfde problemen ervaart. En om dan samen naar God toe te gaan om hem om vergeving te vragen en om hulp door Zijn Heilige Geest. Hoezo je schamen voor een ander? Die is geen haar beter dan jij en dat blijkt vaak ook als je open en eerlijk met elkaar in gesprek gaat.

De oudere man stierf een paar jaar na de bewuste avond. Op zijn sterfbed verzocht hij zijn predikant om als 'biechtvader' te fungeren. Wat er tussen hen is besproken weet het mannetje niet en hoefde hij ook niet te weten. Er moesten oude lasten worden opruimd uit het verleden, zoveel was wel duidelijk. Lasten die zwaar hadden gedrukt tijdens zijn leven en waar hij ook op die bijbelstudieavond niet over had gesproken. Waarom niet? Het mannetje weet het niet. Misschien was er niet genoeg vertrouwen. Ondanks zijn onbegrip over het niet met elkaar spreken over zonde en schuld had hijzelf dus ook niet de vrijmoedigheid om er tegen een ander over te beginnen. Pas op het laatste moment, toen de ontmoeting met zijn Vader aanstaande was, legde hij zijn last af.

En dat was dus de les voor het mannetje: Blijf er niet je hele leven mee rondlopen, maar zoek iemand op die je helpt om die ondraaglijke last van je schouders te halen. En leg het dan samen op de schouders van de Here Jezus. Hij kon het namelijk wél dragen. God zij dank.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com