Menu Content/Inhalt
Groot is Uw trouw
donderdag 17 januari 2008

Donderdag 17 januari 2008

Wat valt er nog te zeggen? Na een begrafenis lijkt het schrijven van een weblog een zinloze bezigheid. Maar toch probeer ik het. Om aan te geven dat er vandaag niet alleen verslagenheid was, maar ook hoop. Hoop op de toekomst. Vertrouwen in God. Want Zijn trouw is groot, dat hebben we vandaag gehoord in de samenkomst. Dagen vol verdriet liggen achter ons. Verdriet om het overlijden van een jonge vrouw, veelbelovend en getalenteerd volgens veel van haar collega's, nooit goed genoeg naar haar eigen mening. Nelleke de Wit. Haar zoektocht is ten einde.

Groot is mijn bewondering voor haar ouders, haar broers en zussen, aangetrouwd incluis. Ze zullen zich haasten om te zeggen dat het niet in eigen kracht was dat ze sterk waren deze dag en in de voorafgaande week. En ik weet het. Ook hiervoor geldt dat God trouw is. En als Hij belooft dat Hij helpt, dan dóet Hij dat ook. En wat is het dan apart en wonderlijk dat je dat in de moeilijkste dagen van je leven tot nu toe ook daadwerkelijk mag ervaren.

Maar toch bewondering. Voor de manier van omgaan met elkaar. Met die honderden mensen die vandaag met hen Nelleke ten grave droegen. Voor het met elkaar huilen, boos zijn en toch ook af en toe kunnen lachen om een onzinnig iets. Voor het elkaar de ruimte geven om het verdriet op eigen wijze te kunnen uiten. Bewondering ook voor het vertrouwen in God. Dat Hij ondanks deze zware slag tóch een barmhartig en genadig God is.

Nelleke. Hoe heeft ze geworsteld met God. Wat had ze het moeilijk om zichzelf een geliefd kind van haar hemelse Vader te weten. In de Bijbel zegt de Here Jezus in Mattheüs 7: Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.
En dan zie ik Nelleke die het afgelopen half jaar heeft staan bonzen op de deur en die gezocht heeft tot ze erbij neerviel. Dan mag er ook het vertrouwen zijn dat haar hemelse Vader haar niet tevergeefs heeft laten kloppen en zoeken en vragen.

Morgen is het vrijdag. Het 'gewone' leven herneemt zijn gang. Met een leegte voor hen die haar zo lief hadden. Lukt het om daarmee verder te leven? Het zal moeilijk zijn, maar ook dan zal God trouw zijn aan Zijn beloften. En dat troost. Vandaag, maar ook in de komende tijd.

Groot is Uw trouw (bewerking Kees Kraayenoord)

Groot is uw trouw 0 Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com