Menu Content/Inhalt
Het mannetje 37 (Zelfliefde)
vrijdag 07 maart 2008

ImageNaar mijn aard ben ik er op uit om God en mijn naaste te haten.
Zo. Dat staat er. Het mannetje kijkt er nog eens goed naar. Ja, het klopt. Zo heeft hij het vroeger ook geleerd op catechisatie. In wat ouderwetse bewoordingen nog, maar de strekking was dezelfde. Zondag 2 van de Heidelbergsche Catechimus. Eerst de kortste vraag en dito antwoord: Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Vervolgens de vraag wat God in die wet van ons eist. En dan tenslotte de allesbeslissende vraag: Kunt u dit alles volbrengen? Met daarop het antwoord: Nee, want ...(zie de eerste regel)

De leer van de kerk dat mensen geneigd zijn tot alle kwaad heeft de eeuwen door kwaad bloed gezet bij hen die daar niet aan wilden. Pelagius bijvoorbeeld was de mening toegedaan dat de mens een vrije wil heeft. Hij kon er zelf voor kiezen of hij het goede dan wel het kwade wilde doen. Kerkvader Augustinus bestreed hem fel door erop te wijzen dat het goede doen slechts mogelijk werd als je als mens wedergeboren was. Je moest eerst geloven dat Jezus Christus in jouw plaats de straf op de zonde had gedragen, daarna was er pas sprake van het doen van goede werken. Die groeien dan als vruchten aan een goede boom. Ook de Dordtse Leerregels uit de zeventiende eeuw zijn op die leest geschoeid.

Het mannetje weet ook van mensen die deze leer verantwoordelijk stellen voor depressiviteit onder christenen. Iemand als Aleid Schilder, dochter van een vrijgemaakte professor, is er bekend mee geworden. Door er steeds maar op te hameren dat je als mens zondig bent en geneigd tot alle kwaad, zou de gedachte kunnen postvatten dat je dus niets waard bent. En ook een man als Maarten Luther kon zichzelf flink aftuigen alvorens hij ontdekte dat Gods genade ook voor hem genoeg was.

Het mannetje vindt het altijd weer opvallend dat de bijbel zelf weinig reden geeft tot min denken over je eigen persoontje. Een van de belangrijkste geboden die God heeft gegeven is zelfs gerelateerd aan het liefhebben van jezelf. Heb uw naast lief als ... Vul maar aan. Het is een gegeven! Wie heeft zichzelf nu niet lief? Als een abc'tje als het ware. Wat je met jezelf doet, dat doe je ook met een ander. En dat geldt heus niet alleen voor de egoïsten onder de aardbewoners.

En toch kan het dus moeilijk zijn. Jezelf liefhebben is niet voor iedereen even eenvoudig. Het mannetje heeft er zelf geen grote problemen mee, maar hij herkent het wel. Loopt ook wel eens aan tegen zijn eigen onhebbelijkheden. Karaktertrekken. Zonden. Want ook hem gaat het niet gemakkelijk af om God en zijn naaste lief te hebben. Ook hij is geneigd om terug te vallen in verkeerde gewoonten. Aangeleerd gedrag afleren is misschien wel de grootste kwelling die een mens kent. En dat zorgt er dan voor dat hij soms een grote hekel aan zichzelf heeft. Waarom doe je het nu weer? Je had je nog zo voorgenomen...

Van jezelf houden. Was het maar een knopje dat je om kon zetten. Want er zijn ook mensen die om die reden maar niet kunnen geloven dat God wél van hen zou houden. En dat is het wrange. Want is het niet juist Zijn liefde geweest die ervoor gezorgd heeft dat mensen weer kunnen veranderen? Juist zij die geloven in Jezus Christus als Verlosser van de zonde mogen weten dat God zielsveel van hen houdt. En dat is het ook wat het mannetje wel van de daken zou willen schreeuwen: Houdt van jezelf, want je bent ook door God geliefd! En als Hij je je verkeerde gewoonten, daden en gedachten vergeeft, al je tekortkomingen en negatieve gedachten, wie ben jij dan om nog steeds moeite te hebben met jezelf? Praat jezelf niet in de put, maar pak Zijn uitgestoken hand.

Het mannetje moet denken aan een liedje dat hij ooit hoorde over het houden van jezelf. Van die Hagenees, Harrie Jekkers. Nee, het zal waarschijnlijk geen christen zijn. Maar het is wel humor... En de laatste regels, ja, die zijn echt ijzersterk.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com