Menu Content/Inhalt
Post voor jou!
maandag 07 november 2005

Liefdesbrief voor mijn kindImage

Je kent Mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Alles wat je doet is bij Mij bekend. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Want je bent gemaakt naar Mijn beeld. In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. Je bent uit Mij voortgekomen. Voordat je verwekt werd kende Ik je al. Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Je bent geen vergissing. Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd.

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde. Mijn verlangen is je te overladen met Mijn liefde. Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent.

Ik geef je veel meer dan dat een aardse vader zou kunnen. Want Ik ben de perfecte Vader. Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. Ik geef je wat je nodig hebt. Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop. Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde.

Ik denk onvoorstelbaar veel aan je. En ik zing een lied van blijdschap over je. Ik zal niet stoppen het goede voor je te doen. Want je bent Mijn kostbaar bezit. Met Mijn hele hart en ziel verlang ik ernaar je te bevestigen. En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien.

Als je Mij met je hele hart zoekt, zul jij Mij vinden. Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. Want ik heb die verlangens in je gelegd. Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan je ooit kan beseffen. Ik ben degene die je het meest aanmoedigt. En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen. En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen.

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Hij is het exacte evenbeeld van Mij. Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jou kant staat, en niet tegenover je. En om je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. Zijn dood wat de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. En niets zal je ooit scheiden van Mijn liefde. Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader blijven.
 

Mijn vraag is: Wil je Mijn kind zijn?
Ik wacht op je, je Vader, Almachtig God

Bron: Teksten uit Gods eigen liefdesbrief aan ons, de Bijbel

 

 

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com