Menu Content/Inhalt
Het mannetje 46 (Genade 3)
zondag 26 oktober 2008

ImageHerkent u het? Dat je ergens van wordt beschuldigd terwijl je van de prins geen kwaad weet? Vooral kinderen kunnen heftig reageren als ze op hun kop krijgen van hun ouders voor iets dat een broertje of zusje heeft gedaan. 'Maar ik héb dat helemaal niet kapot gemaakt!' En woedend knalt de deur achter ze dicht. Boos. En probeer het het eerste uur maar niet om het goed te maken...

Een fascinerende tekst vond het mannetje dat. 1 Petrus 2 : 18 - 20: Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden.

Slaven, die had je toen nog. Niet vrij om te gaan en te staan waar ze wilden, maar totaal in dienst van een meester. Als je geluk had een goede meester, maar hoevelen zullen dat geluk hebben gekend? Er zal toen ook veel zijn geleden. En dan toch gehoorzaam je werk blijven doen. En niet omdat het nu eenmaal moest maar met deze instelling: Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! (Kolossenzen 3 : 22 - 24)

Dat kan alleen maar als je beseft dat dit leven niet het enige is waar het om gaat. Immers, als na dit leven slechts de vergetelheid rest van de dood, dan wil je toch alles eruit halen wat er in zit? Dan stel je toch niet je leven in dienst van een heer die jou slechts het leven zuur wenst te maken? Desnoods vecht je jezelf dan een weg naar de vrijheid. Maar voor een christen is dat kennelijk anders. Die weet van een dag waarop alle dingen nieuw zullen worden. Een dag waarop recht zal worden gesproken. Ook tussen meesters en slaven. Een dag waarop ook slaven die slechts slagen moesten verdragen beloont zullen worden voor hun geduld en verdraagzaamheid.

Dat geldt ook voor mensen die veel lijden hebben te verduren in hun leven. Bijvoorbeeld omdat ze vervolgt worden om hun geloof. Paulus heeft het in zijn brief aan de Filippenzen over genade die aan hen is geschonken om niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden. Net als Petrus noemt Paulus het kunnen verdragen van leed 'genade'. En dát vindt het mannetje nu zo fascinerend.

Want onverdiend lijden verdragen is voor mensen ontzettend moeilijk. Het voorbeeld van het kind aan het begin is ook voor volwassenen herkenbaar. Hoe snel gaan ook zij niet in de verdediging als ze het gevoel krijgen dat ze in een hoek worden gezet? En dat nog wel onterecht! Niet zelden krijgen anderen in geuren en kleuren te horen welk onrecht ze is aangedaan! Moet je nu eens horen!

Petrus en Paulus zetten het in hun brieven in een heel ander licht. Het is genade als je het onrecht wél over je kant kan laten gaan. Als je niet direct moord en brand gilt. Het is er een blijk van dat Gods eigen Geest in je aan het werk is. Dat je kennelijk vrucht voortbrengt. En dezelfde Paulus schreef daar over in Galaten 5: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Je zult maar een karakter hebben met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Of dat je snel verongelijkt bent. Dat je het 'eerlijk alles delen' hoog in je vaandel hebt staan. Dat je snel het gevoel hebt dat je tekort wordt gedaan. Niet eenvoudig. Maar weet dan dat de Heilige Geest je wilt veranderen. Hoe? Bidden. Bijbellezen. Geloven in Jezus Christus vooral. Want als er Eén is die onverdiend heeft geleden dan is Hij het wel.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com