Menu Content/Inhalt
Het mannetje 48 (Twijfel)
dinsdag 18 november 2008

ImageWie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. *

Het mannetje heeft zijn jeugd in Katwijk doorgebracht. De zee is hem dus welbekend. Hoge golven, opgezweept door een harde westenwind komen hem voor de geest als hij leest over wat twijfel is. Ze rollen af en aan. Onafgebroken. Rusteloos. Zo vergaat het iemand die twijfelt. 'Waar ben ik aan toe? Wat moet ik geloven? Wie kan ik vertrouwen?'

De vraag wordt aan het mannetje ook gesteld tijdens de bijbelstudie: Twijfel jij weleens? Hoe zeker ben je ervan dat God bestaat, dat wat in de Bijbel staat ook werkelijk de waarheid is? En hij krabt zich op z'n hoofd. Tja, wat moet je dan zeggen. Dat hij daar geen last van heeft? Kan dat? Heeft hij dan werkelijk geen vragen?

Hoe zeker is hij ervan dat God bestaat? Heel zeker, denkt hij bij zichzelf. Maar leg nu maar eens uit waarom... Is het een gevoel dat je moet hebben? Ja, ook. Maar meer nog is het het geloof dat de wereld om hem heen niet zo maar door een bigbang kan zijn ontstaan. Alsof er een ontploffing zou zijn geweest op een vuilnisbelt waaruit dan plotseling een Boeing 747 is tevoorschijn gekomen.

Het geloof ook dat leven zonder God zinloos zou zijn. Waarom is een mens op aarde? Geboren worden, leven en dood gaan? En dan? Het grote niets? Of uit armoede dan maar geloven in reïncarnatie? Om toch maar te kunnen geloven dat wat je doet meer waard is dan alleen in dit leven aan het licht komt? Wie goed leeft klimt hogerop, wie slecht is zakt een paar plaatsen?

Nee, dan is geloven in de God van de Bijbel een stuk voor de hand liggender. Dat is een God die omziet naar mensen. Die met mensen wil omgaan. Een relatie aangaan. In dit aardse leven al, maar meer nog in het leven daarna. Een God die ook spreekt van bestraffen en belonen. Met Hem neem je geen loopje! Ooit komt er een dag dat goed en slecht aan het licht komt. En wie hier op aarde ongestraft zijn gang ging zal het dan te weten komen.

Is het altijd gemakkelijk om te geloven in een almachtige God? Het mannetje weet uit ondervinding dat dat niet zo is. Er zijn periodes in een mensenleven dat geloof onder druk kan staan. Als er dingen gebeuren die niet te begrijpen zijn. Ziekte, tegenspoed, de dood die een geliefde wegneemt. En de vragen kunnen dan heftig zijn. Waarom? Waarom op deze manier? Waarom nu? Waarom dat gezin weer?

En ook het mannetje heeft de neiging om dan een verklaring te zoeken. Dat God je daarmee wil beproeven. Of je geloof wel echt is. Of dat je gesnoeid wordt om des te meer vrucht voort te brengen in je leven. Dat je met andere ogen gaat leren kijken. Onbelangrijke dingen weer onbelangrijk gaat vinden. God weer op de eerste plaats gaat zetten in je leven.

Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je vaak ook gewoon niet weet waarom God kwade dingen toelaat. Kijk naar het bijbelboek Job. Kreeg hij een verklaring voor het feit dat hij zo hard werd getroffen? Nee. En ook wij moeten vaak machteloos het antwoord schuldig blijven. Misschien ligt de zin van jouw lijden nu wel ergens in de toekomst. Wie weet het?

Ja, God weet het. En dus blijft er maar een ding over: Vertrouw Hem.
Vertrouwen.
Het roept bij het mannetje het beeld op van een kalme vlakke zee.
Zojuist bestraffend toegesproken door Jezus, Gods Zoon.
En zijn doodsbange discipelen horen Hem vragen: 'Waar is jullie geloof?'

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.*

* Jacobus 1 : 5 en 6
 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com