Menu Content/Inhalt
Knevel bedankt
zaterdag 07 februari 2009

Zaterdag 7 februari 2009

ImageArie Boomsma en Bert Dorenbos zijn te gast bij Matthijs van Nieuwkerk en tafeldame Halina Reijn. De Wereld Draait Door. Donderdagavond. Onderwerp van gesprek is de 'coming out' van Andries Knevel in het EO-programma 't Zal je maar gebeuren eerder deze week. 'Andries is van zijn geloof gevallen', aldus Dorenbos, bekend onder meer van de anti-abortusorganisatie Schreeuw om leven. 'Welnee.' zegt Boomsma. 'Hij gelooft nog steeds dat God de Schepper is van hemel en aarde, alleen is hij afgestapt van het idee dat dit in 6 x 24 uur is gebeurd.' En ik geneer me.

Want ik zie de lichaamstaal van Halina Reijn. Ik zie op de achtergrond de vorige gast, Erik de Zwart, glimlachend toekijken. Ik zie en hoor Matthijs zwijgen. Hij hoeft niets meer te zeggen. Het tweegesprek tussen de christenbroeders Arie en Bert behoeft geen bijsturing. Ze zijn het oneens en dat is blijkbaar voldoende. Het wordt haast saaie televisie...

Nee, Andries Knevel wordt bedankt. Met het ondertekenen van een 'verklaring' nam hij afstand van zijn vroegere overtuiging. Niet beseffend (?) dat daarmee ook flink kwaad bloed zou worden gezet bij zijn eigen achterban. Ach ja, niet alleen macht corrumpeert (verderft), ook aandacht en aanzien. Dat maakt dat je dingen doet waar je achteraf weer spijt van krijgt. Als je er even over hebt nagedacht. Of als je merkt welke, vaak negatieve, reacties het oproept.

Ik las daar vanmorgen in het Nederlands Dagblad een uit mijn hart gegrepen commentaar over van hoofdredacteur Peter Bergwerff. Zelf moest ik van de week denken aan die psalm waarin staat Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen. Want wat zijn we toch snel geneigd om overal onze mening over te geven. Kritisch te zijn. Denkend dat we de wijsheid in pacht hebben. Innocent

Ik moest ook denken aan het boek Woord op Schrift, dat een aantal jaren geleden voor zoveel opschudding zorgde in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Over ds. Doedens die daarin vraagtekens zette bij de 6 x 24 uur schepping. Wat een reacties daarop kwamen. En dat terwijl hij in zijn boek ook de dogmaticus Bavinck aanhaalt die al in 1928 schreef in zijn Gereformeerde Dogmatiek: Al zijn de dagen van Genesis 1(....) voor dagen te houden en niet met de perioden der geologie te vereenzelvigen, desniettemin dragen zij, gelijk heel het scheppingswerk, een buitengewoon karakter. (...) het is zeer moeilijk, om op den zesde dag ruimte te vinden voor al wat Genesis 1 en 2 daarop laten geschieden, indien die dag namelijk in alle opzichten aan onze dagen gelijk is geweest. Want op dien dag vallen de schepping der dieren, de formering van Adam, de planting van den hof, de afkondiging van het proefgebod, de leiding der dieren tot hun naamgeving door Adam, de slaap van Adam en de schepping van Eva. Het moge niet onmogelijk zijn, dat dit alles in een tijdsbestek van enkele uren heeft plaats gehad; waarschijnlijk is het toch niet.

Met andere woorden: laten we maar bescheiden blijven. Ook Job kreeg al eens van zijn God te horen Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. (Job 38) Beter is het om je grote mond maar te houden en erop te vertrouwen dat er een Dag komt dat alles duidelijk wordt. En ga er alsjeblieft niet met elkaar over zitten discussiëren aan een tafel voor een miljoen tv-kijkers.

Of ik geloof dat het 6 x 24 uur is geweest? Ik weet het niet. Ik geloof wél dat God het kán. Want waar wij plannen, geld en handen nodig hebben om iets te maken, daar hoeft God alleen maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Maar ik stel me er tevreden mee dat God het blijkbaar niet nodig vond om ons meer te openbaren dan wat in Genesis 1 - 3 staat. En mijn zaligheid hangt er ook niet van af. Die staat of valt met geloof in een kruis op Golgotha.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com