Menu Content/Inhalt
Het mannetje 61 (Hemels geluk)
zondag 15 februari 2009

ImageDe preek raakt me. Geluk is ver te zoeken vertelt de predikant. En hij schetst hoe mensen op zoek zijn naar een leuk leven. De kleine dingen die het hem doen. Die het leven prettig maken. Gaan genieten van je opgebouwde pensioen. Klein geluk. Dieper gaand geluk. Een fijne relatie. Vrijheid om keuzes te maken. Er is veel waar je van kúnt genieten als het goed gaat.

Maar in het tekstgedeelte voor de preek wordt ons een ander geluk voorgehouden. Hemels geluk. In Titus 2 staat te lezen: Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Daar gaat het niet over geluk die ons door reclames wordt voorgespiegeld. Geen Zwitser levengevoel. Geen onbetaalbaar Eurocard-Mastercardgeluk. Geen grote gele ballon die opeens op je hoofd terecht komt. Het gaat om iets dat bij een christen van binnen zit: een hopen op het zien van onze God en Verlosser. Als díe hoop wordt vervuld, dát is pas het echte geluk.

Ik betrap mezelf op de gedachte dat het wel lekker gemakkelijk is om aan mensen voor te houden dat het in hun leven moet gaan om hemels geluk. Dat het in feite maar van secundair belang is of er klein geluk is in je leven. Ja, denk ik, als je je gelukkig voelt dan is het wel gemakkelijk praten over hoe belangrijk hemels geluk is. Ik heb in een voorgaand mannetje al eens geschreven over de man die in een dikke auto rijdt en dan tegen iemand met een barrel zegt dat ook een auto met een ster 'maar' een auto is. Het lijkt een beetje op een vooruitgangsgeloof. Ik heb het nu goed en het wordt straks alleen nog maar beter. Hallelujah!

Maar hoeveel mensen zitten er op dit moment in de kerk naar dezelfde preek te luisteren met pijn in hun hart? Die ook dat kleine geluk maar zo spaarzaam in hun leven opmerken? Die tobben met hun gezondheid, die leven met de pijn van het verleden, kapotte relaties, die merken dat degene die hen het dichtst bij zou moeten staan (man, vrouw, kind) onbereikbaar lijkt of zich verstopt? Dan kan hemels geluk nog veel verder te zoeken zijn. Want je komt er niet eens aan toe om erover na te denken, zoveel pijn heb je nu al te dragen. Het gemis aan klein geluk kan je zelfs doen twijfelen aan Gods liefde voor jou. Kijkt hij wel naar mij om? Ben ik Hem wel iets waard? Ik merk er niets van!

Daarom raakt het me. Want Gods belofte dat Hij voor je zorgt en eeuwig geluk wil geven is je enige houvast. Dat wéét ik ook. Maar wat als je jezelf nú doodongelukkig voelt omdat je man of vrouw je niet begrijpt of je niet de aandacht geeft waar je zo naar verlangt? Of als je jezelf zo schaamt om wat er speelt in je leven dat je het met niemand wilt of kunt delen? Kun je, durf je dan nog te hopen op een Dag dat alles goed komt? En dan niet hier in dit leven, maar straks als Jezus Christus terugkomt? Hoe houd je dat vol? Als je aan jezelf soms merkt dat je de moed wilt opgeven en dan maar een andere weg wilt inslaan?

Het kan maar op één manier. Je hand omhoog steken als een drenkeling en die van God vastpakken. Bidden om Zijn hulp. Vragen om de werking van de Heilige Geest in je leven om vol te houden. Om niet kopje onder te gaan. En misschien ook steun zoeken bij je broers en zussen in de kerk. Want echt, je staat niet alleen. Niet in je verdriet, er zijn er veel meer die het herkennen, maar ook niet in het dragen. In de kerk ben je blij met elkaar, maar je draagt ook elkaars lasten. Laat anderen daarom ook meedragen met jou. Zet er samen de schouders onder. Zoek iemand die je vertrouwt en laat je steunen. Een arm om je heen helpt op z'n tijd. Iemand die voor en met je bidt. Die je de weg wijst naar Jezus Christus.

Geluk zoek je bij God. Ver weg dus. En áls je kunt genieten hier in dit leven dan krijg je als het ware een voorproefje van wat er na dit leven op je wacht. Maar Hij kwam ook heel dichtbij. In Jezus Christus, Zijn Zoon. En in de broers en zussen om je heen in de gemeente. Pak Zijn hand. Laat je helpen. Door Hem. Door hen.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com