Menu Content/Inhalt
Het mannetje 64 (Waarom-vragen)
woensdag 11 maart 2009

Image'Maar het is toch niet eerlijk als God mensen uitkiest die in de hemel mogen komen, terwijl anderen dan níet worden uitgekozen? En het zou ook wel lekker gemakkelijk zijn, want als jíj in Zijn boek staat dan kun je doen en laten wat je wil. Het verandert er niks aan. En als je níet in dat boek staat dan maakt het ook niet uit of je naar de kerk gaat en gelooft, want je komt er dan tóch niet.' De discussies kunnen fel zijn als het gaat over de 'uitverkiezing'...

Ik moet ook denken aan die keer op jeugdvereniging dat er werd gesproken over de zondeval. Waarom heeft God er niet voor gezorgd dat Adam en Eva niet verkeerd konden kiezen? Waarom stond er een boom van kennis van goed en kwaad in de Hof van Eden? Hij wíst toch dat het fout zou gaan? Want nu zitten wíj met de gebakken peren!

Niet alleen jongeren worstelen met dergelijke vragen. Ook ouderen moeten het antwoord schuldig blijven op zulke 'waaroms'. Want natuurlijk weten we dat mensen door God niet zijn gemaakt als willoze schepsels die voorgeprogrammeerd hun leven leven. Er was in het paradijs een proefgebod van kracht om te kijken of de mens echt met God wilde omgaan of dat hij zijn eigen weg verkoos. Maar als God nu van tevoren weet dat het fout loopt, of misschien zelf wel het scenario daarvoor heeft geschreven, dan kun je daar als mens toch niets aan doen? En je durft er bijna niet aan te denken, maar heeft God er zo niet zelf voor gezorgd...?

En als Tim Keller verwijst naar een film waarin de vrouwen van een dorpje altijd precies doen wat hun mannen zeggen (alleen het idee al Image) en dan zegt dat ook dat gaat vervelen (zo gaat dat in een film Image) dan heb je eigenlijk nóg geen antwoord. Want wie zegt dat onze God dat net zo beleeft als wij mensen? En zou dat trouwens niet verre te verkiezen zijn boven de ellende die de mensheid nu over zich afgeroepen heeft?

En hoe zit het dan met al die mensen die nog nooit van God hebben gehoord? Hoeveel zijn er al gestorven die nooit de naam van Jezus door een zendeling hebben horen uitspreken? Zo heeft toch niet iedereen een eerlijke kans gekregen? Je zal maar geboren zijn in de binnenlanden van Verweggistan en daar hebben geleerd dat die uitgesneden totempaal jouw god verbeeldt...

Zucht...

Misschien is een van de moeilijkste zaken in een mensenleven wel het moeten leven met onbeantwoorde vragen. Het waarom van de uitverkiezing, het waarom van de zonde, het waarom van het lijden in eigen of andermans leven... Vragen waar geen antwoord op komt. God zwijgt stil. En de antwoorden die je in de Bijbel zou moeten vinden bevredigen je niet.

Of...

Je kunt misschien ook gewoon blij zijn dat de grote en almachtige God naar jou wél is toegekomen in de persoon van Jezus Christus. En inzien dat je Hem alles waard was omdat Hij zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde om je te redden! En als je kijkt naar je eigen zondigheid en kleinheid dan kun je jezelf er ook over verwonderen als je ziet dat je verandert. Als je bij jezelf opmerkt dat je in je hart de wil krijgt om God te dienen. Dat je merkt dat je mensen gaat liefhebben omdat ook zij door God op deze wereld zijn gezet.

Maar wat moet je dan met al die vragen over mensen die nooit de kans hebben gekregen om Jezus te leren kennen? Je vragen over het waarom van de zonde? Erop vertrouwen dat Gods wijsheid meer is dan die van jou? Jezelf laten inschakelen om de naam van God aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken misschien? Hongerigen eten geven, zieken verzorgen, naakten kleden en al dat soort dingen? Werkt God misschien aan verspreiding van Zijn naam door óns te gebruiken als wegwijzers naar Hem?

Leerstukken hebben een negatieve klank. Dogma's zijn per definitie dor. Taaie theorie. Behalve wanneer je God écht kent. Een relatie met Hem hebt. Dan ga je Hem geen verwijten maken over het feit dat Hij het allemaal niet eerlijk heeft geregeld, maar je verwondert jezelf over Zijn liefde en wijsheid. Je verwondert je ook omdat Hij ons wil laten delen in Zijn goedheid. En uiteindelijk ga je zelfs vragen 'Grote God, waarom dóet U dat eigenlijk?' En ook op díe vraag zul je een antwoord krijgen. Ooit.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com