Menu Content/Inhalt
Het mannetje 68 (Leiderschap)
maandag 30 maart 2009

ImageLeiderschap. Het is het woord van vandaag. Vraag op straat wie men een echte leider vindt en tien tegen een dat de naam Barack Obama klinkt. Had Martin Luther King nog een 'dream', met Obama is het mogelijk geworden om die droom werkelijkheid te laten worden. Zo lijkt het tenminste vooralsnog. Dan komen wij er in Nederland maar bekaaid vanaf met Balkenende en zijn paranymfen Bos en Rouvoet. Die hebben minimaal twee weken nodig om tot een plan van aanpak te komen voor de aanpak van de crisis en dan nog wordt het mager genoemd. Nee, échte leiders hebben we nodig.

Het is alweer een aantal jaren geleden dat we in onze kerkelijke gemeente een cursus organiseerden over geestelijk leidinggeven. De cursus was bedoeld voor de ambtsdragers. Samen nadenken over hoe je in de gemeente leiding geeft. Wat je wel en wat je niet moet doen. Welke visie je hebt (hoe moet het worden?) en welke missie (op welke manier ga je dat doen?) Planmatig nadenken. Niet op de winkel passen maar beleid maken voor de toekomst. Let wel: Niet vertrouwend op eigen ideeën, maar jezelf afhankelijk wetend van je hemelse Vader en biddend om Zijn Geest.

De kunst van zoiets is om het niet te laten verzanden in plannenmakerij. Klassiek zijn de voorbeelden van lijvige beleidsnotities die liggen te vergelen in de onderse lade van een bureau. Theoretisch knap in elkaar gezet maar toen het de praktijk in moest bleken de letters maar niet te willen leven. De mensen die er iets mee moesten doen liepen er niet echt warm voor.

Het helpt als een plannenmaker bevlogen is. Inspirerende persoonlijkheden krijgen veel in beweging. Je hoort ze en je krijgt er gewoon zin in! Yes, we can! We gaan ervoor! En zo zijn er tijden dat zelfs malloten als Emiel Ratelband hun duizenden verslaan. Goeroes worden ze wel genoemd. Zíj wijzen de weg en wíj volgen. Amerikaanse televisiedominees zijn er groot door geworden. Bedrijfsgoeroes verdienen een dikke boterham door de aangemelde managers te vertellen dat ze moeten investeren in hun medewerkers en ze vertellen de trucs die daarbij van pas komen.

Op de een of andere manier zit het in ons dat we een leider nodig hebben. Iemand die uitstraalt dat hoe groot de problemen ook zijn, híj heeft de oplossing. Hem loopt niets uit de hand. Hij is de Bontekoe die op de brug van het schip de stormen van het leven bezweert. Volg zijn aanwijzingen op en alles sal reg kom.

Het doet mij altijd een beetje denken aan de geschiedenis van het volk Israël dat aan de profeet Samuël laat weten dat ze een koning willen. Samuël vindt het ontoelaatbaar dat ze daarom vragen, legt het voor aan de Here en hoort dan van Hem dat hij ze hun gang moet laten gaan. Ze verwerpen immers niet Samuël maar God zelf. Maar hij moet ze wel voorhouden welke rechten een koning heeft en ze tevens waarschuwen dat ze God echt niet hoeven aan te roepen als die felbegeerde koning straks een tiran blijkt te zijn!

Ook toen al de roep om een sterke leider. En het hele vervolg van het oude testament is er duidelijk over: Niet één koning bracht blijvende rust en vrede. Zelfs heel grote leiders als David en Salomo bleken zwakke mensen. Voorgangers van Bill Clinton, om maar iemand te noemen. Want leiders hebben een grote zwakte: Zo gauw als ze denken dat ze iets zijn ligt de val voor hun voeten.

Mooi dat er gisteren in een preek op werd gewezen dat wij maar één Leider kennen. Jezus Christus. Hij was sterk in zwakheid. Vooral Lijder. Een man die de dag voor zijn kruisiging niet wegliep maar dodelijk bedroefd en angstig tot en met op Zijn knieën ging om Zijn Vader te vragen deze beker van Hem weg te nemen. Maar die Zijn lot desalniettemin in handen van diezelfde Vader liet. En dat uit liefde voor mij, zondaar. Inderdaad, om te janken...

Nee, van mij mag je ze, die grote leiders van nu. En als Balkenende uitstraalt dat hij zelf ook niet precies weet welke kant het op moet in deze crisis dan is mij dat liever dan een iemand die precies weet wat we moeten doen. Ik hoop maar dat JP 's avonds voor het naar bed gaan doet wat Jezus deed op die donderdagavond. Dát geeft pas vertrouwen.

... 
Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
... 
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
...
6 Hij die trouw is tot in eeuwigheid,
...
Psalm 146
 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com