Menu Content/Inhalt
Kanjerdiploma!
woensdag 04 november 2009

ImageRik heeft zijn kanjerdiploma gehaald! Kanjer diploma? Bestaat dat tegenwoordig ook al? Ja heus waar! Samen met zijn groep 8 heeft hij op school een stevige kanjertraining gevolgd. Want zo’n diploma krijg je bepaald niet zomaar! Mensen, zowel volwassenen als kinderen, zijn net kuddedieren, ze hebben het verlangen erbij te horen. En erbij horen vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep.

ImageDe kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Je kunt je vervelend, pesterig en bazig als een pestvogel gedragen. Dat benoemen ze door te zeggen dat je een zwarte pet op hebt.

ImageJe kunt je ook heel “grappig” gedragen en zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt, een soort van aap. Dat benoemen ze door te zeggen dat je een rode pet op hebt.

ImageKinderen kunnen zich ook heel verlegen, teruggetrokken, niet assertief en soms wat zielig gedragen als een konijntje. Dan zeggen ze dat je een gele pet op hebt.

ImageEr zijn er ook die zich assertief, stevig gedragen. Dan heb je een witte pet op en ben je een echte tijger. Een kanjer!

Bij de kanjertraining maken ze gebruik van echte petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De witte pet: Het gedrag van een kind met een witte pet is rustig. Het kind is innerlijk beschaafd. Het pest, schreeuwt en scheldt niet maar is behulpzaam en te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander. Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen maar nergens verantwoordelijk voor zijn.

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bijhoren maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden. Het gedrag van een kind met een rode pet is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

Met de hier omschreven petten willen ze geen kader geven voor al het gedrag van kinderen. Je bént geen petje maar je dóet op dat moment zo. 'Zou je alsjeblieft je witte pet willen opdoen?' Door deze vraag geef je kinderen de mogelijkheid voor ander gedrag te kiezen. In de kanjertraining helpen ze kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen, er mee te spelen. De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. Soms kan kanjertraining een kind niet helpen. Het kan dan zijn dat er iets ernstigs aan de hand is met het kind of rondom het kind. Specialistische hulp is dan noodzakelijk.

Bij de kanjertraining gaat het dus om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. Ze proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het ook om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen brave hendrikken te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

In de klas worden in de eerste plaats afspraken gemaakt die bestaan uit vijf belangrijke regels: We vertrouwen elkaar. We helpen elkaar. Niemand speelt de baas. Niemand lacht uit en niemand doet zielig. Verder wordt er dus spelenderwijs geleerd hoe je op een goede manier met elkaar omgaat. Door middel van voorbeeldverhalen, rollenspelletjes, liedjes, molgesprekken en allerlei andere creatieve lessen leren ze allemaal een eigen, gelijkwaardige plaats in de groep te verwerven. Ze leren zichzelf te zijn, pestproblemen worden hanteerbaar en de kinderen voelen zich hierdoor veilig. Ze voelen zich bij elkaar betrokken, leren hun gevoelens goed onder woorden te brengen en krijgen veel meer zelfvertrouwen.

Bij de laatste sessie mochten de ouders in de klas aanwezig zijn en lieten de leerlingen zien wat zij zoal geleerd hadden. Ieder kind was geslaagd en kreeg dus ook het welverdiende kanjerdiploma uitgereikt. Daarop stond geschreven:

Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. Er zijn mensen die van mij houden. Niet iedereen vindt mij aardig. Dat hoort zo. Ik luister naar kritiek. Ik zeg wat ik voel en wat ik denk. Doet iemand vervelend tegen mij? Dan haal ik mijn schouders op. Doet iemand rot, dan doe ik niet mee. Ik gedraag me als een kanjer. Want ik ben een kanjer!

Ik vond het een ontzettend leuke, boeiende en interessante cursus vol humor. En eigenlijk zou iedere klas, iedere leerling en zelfs wij als grote mensen deze cursus moeten volgen. Het is de basis voor sociale omgangskunde, een belangrijk en handig pakketje bagage, dat bij iedereen van pas zal komen op zijn/haar levenspad!

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com