Menu Content/Inhalt
Het mannetje 90 (Kerkelijke tucht 1)
zaterdag 27 februari 2010

ImageKerkelijke tucht is geen onderwerp waar mensen in de regel blij van worden. Er hangt een sfeer van verbod en bestraffing omheen. De opgestoken vinger. 'Dat mag niet van God.' En hoe goed kerken ook hun best doen om uit te leggen dat kerkelijke tucht voortkomt uit liefde, overtuigen doet het vaak niet. Want je neemt een ander de maat. En dat vindt die ander meestal niet fijn.

Dat dit waar is bewijst de ophef die in Reusel ontstond toen een carnavalsprins die praktiserend homoseksueel is werd afgehouden van de eucharistieviering. Zijn levensstijl werd in strijd geacht met hoe God het bedoeld heeft. Seksualiteit is door Hem gegeven aan man en vrouw, niet aan mensen van hetzelfde geslacht. Zegt de kerk. Maar de prins was zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust.

Ik was eigenlijk verbaasd dat de Rooms-Katholieke kerk hier een punt van maakt. In mijn beleving hoort dit meer bij de kerken uit de Reformatie die nog serieus werk maken van de heiligheid van het Avondmaal. Wij kennen van nabij een voorbeeld waarbij dit totaal geen probleem is. Maar gedurende de afgelopen week bleek dat in de kerk van Rome de teugels wat strakker zijn aangetrokken. Wellicht door Benedictus?

Dit betekent dat het spannend gaat worden. Sowieso morgen, want zelfs PvdA-voorzitster Lilianne Ploumen gaat dan naar de Sint Jan in Den Bosch om actie te voeren. Het lijkt erop dat daar veiligheidshalve de communie zal worden afgeblazen net als in Reusel afgelopen zondag werd gedaan.

Maar ook daarna blijft het spannend. Want mogen kerken in de toekomst nog wel iets vinden van hoe hun gemeenteleden leven? Ik denk even aan de 'zondenlijst' die in het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal staat. Deze opsomming is gebaseerd op de Tien Geboden en begint met de zin: Daarom waarschuwen we op bevel van Christus en zijn apostel Paulus iedereen die in ernstige zonden leeft, om weg te blijven van het avondmaal. Je moet dan beseffen dat je buiten het rijk van Christus staat. En even verderop staat: Zolang je aan je zonde vasthoudt, mag je niet aan het avondmaal deelnemen, anders word je des te zwaarder veroordeeld.

Dit doet een beroep op de hoorder op het moment zelf, maar het kan ook voorkomen dat mensen van tevoren door een kerkenraad de toegang tot het Avondmaal wordt ontzegd. Als ze in hun leven laten blijken dat ze niet willen leven zoals God dat bedoeld heeft. En dan gebeurt dus wat er in Reusel gebeurde. Afhouding van de viering van het Avondmaal.

De ophef van nu doet vrezen dat het laatste woord er nog niet over is gezegd. Wat dat betreft is er een parallel met het onderwijs. Of je als school iemand die in zijn leven andere keuzes maakt, denk aan homoseksualiteit of samenwonen, mag ontslaan of niet. Plasterk timmerde daar al flink mee aan de weg. En dat Rouvoet zijn portefeuille Homoemancipatie niet heeft overgenomen spreekt boekdelen...

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com