Menu Content/Inhalt
Goede Vrijdag
vrijdag 02 april 2010

Met stokken en met zwaarden trokken zij om ’t Lam te vangen,   
met fakkels en lantarens zochten zij het Licht.
De dapp’re Held liet zich gewillig binden door de bangen.
de Waarheid zelf werd hier door leugenaars gericht.   

O Kerstnacht, toen de engelen ’t lied van Gods liefde brachten…
In deze nacht schreeuwt ’t Sanhedrin het lied der haat.
O hemelen, die scheurden in die nacht der nachten…
Nu scheurt de Hogepriester toornig zijn gewaad.

O Zoon van God, door Wijzen uit het Oosten aangebeden;
nu door uw eigen volk verworpen en gesmaad,
hebt Gij dit alles ook voor mij, Uw laffe kind geleden?
En zoekt Gij mij als Petrus, als ik U verlaat?

Ik schaam mij, o ik schaam mij zo, ik kan Uw blik niet dragen:
ik zei: ‘Ik ken Hem niet,’ toen men mij naar U vroeg.
‘k Veroordeel Petrus en Uw rechters niet, maar kan slechts klagen:
Vergeef mij, dat ik een van hen was, die U sloeg.

( Nel Benschop)

Image


                                                

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com