Menu Content/Inhalt
Paasmorgen
zondag 04 april 2010

ImageHeer! Wat een morgen
toen Gij vol majesteit het graf verliet
dat uw gemarteld lichaam had geborgen
en eng'len juichten in een overwinningslied!

O Heer! Wat een morgen
toen wachters vol ontzetting zijn gevlucht
en zij het wonder achter leugentaal verborgen
en voordeel trokken uit hun vals gerucht.

O Heer! Wat een morgen
toen vrouwen stonden bij het open graf
en vol van schrik hun aangezicht verborgen
totdat een engel hen uw boodschap gaf.

O Heer! Wat een morgen
toen Gij Maria Magdalena hebt gezocht,
haar hebt verlost van twijfel en van zorgen
en zij U als Levende aanschouwen mocht!

O Heer! Wat een morgen
toen Petrus uw vergiffenis ontving
waar hij zich in zijn wanhoop dacht verworpen
om zijn drievoudige verloochening.

O Heer! Wat een morgen
wanneer Gij zegt: "De dood is er niet meer!"
en ik, voor eeuwig in uw hart geborgen,
zal ingaan tot de vreugde van mijn Heer!

Nel Benschop

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com