Menu Content/Inhalt
Het mannetje 94 (Aansprekend)
zondag 11 april 2010

ImageHet was een heel bijzondere kerkdienst geweest vertelden ze. Emotioneel. Aangrijpend. Pakkend. En dat begon al met het gebed aan het begin van de dienst. Ook de liederen waren prachtig. Zorgvuldig uitgezocht door het bruidspaar. En toen de preek. Over de liefde van God die onvoorwaardelijk is. Niet jouw prestatie die Zijn liefde afdwingt maar liefde zonder meer. Want God ís liefde. Ik vond het jammer dat we er niet bij konden zijn. Zulke kerkdiensten wil je toch meemaken?

Ja, wat zou dat toch zijn? Dat de ene kerkdienst je veel meer aanspreekt dan de ander. Als ik eerlijk ben dan had ik bovengenoemde ervaring vandaag niet bij ons in de kerk. En dat terwijl de kerkdienst van vanmorgen wel bijzonder was in die zin dat er een kindje werd gedoopt. En we zongen ook best mooie psalmen en gezangen. En ik genoot ook nog van piano- en orgelspel. Maar om nu te zeggen dat ik op het puntje van mijn stoel zat? Nee...

Vanmiddag van hetzelfde laken een pak. Catechismuszondag 18 over de betekenis van Christus' hemelvaart. Veel psalmen in dat teken. Een preek waarin het heilsfeit uiteen werd gezet en de betekenis ervan voor ons dagelijks leven. Maar geen Emmaüservaring moet ik zeggen. Geen hart dat in mij brandde.

Nu ben ik niet meteen van het soort dat dan een dominee gaat zitten afschrijven. Het is sowieso goed om eerst bij jezelf na te gaan in hoeverre je ontvankelijk bent voor de boodschap. Ben je fit, heb je geen slaap, ben je jezelf ervan bewust dat het de Here zelf is die door de mond van de predikant spreekt? En daar komt ook nog eens bij dat we als regelmatige kerkgangers misschien ook wel teveel verwend zijn. Elke dag gebak eten doet de smaakpapillen geen goed. Zondige mensen schatten Gods liefde niet altijd op de juiste waarde. Gaan er vaak achteloos mee om.

Bovendien hebben predikanten niet allemaal dezelfde gaven. Aansprekend preken is ook een talent dat van God gegeven is. Ik weet nog hoe ik vroeger met rode oortjes zat te luisteren naar ds. Zomer uit Rijnsburg. Die kon tenminste preken! Boeiend tot de laatste zin. Ik heb later zelfs wel bandjes van hem gedraaid in de auto...

Maar toch... De preken die ik vandaag hoorde gingen teveel over ons heen naar mijn gevoel. En een predikant moet dat zelf ook merken aan de verslappende aandacht. Aansprekend preken is het gesprek aangaan met je gehoor. In je preek laten merken dat je weet wat de hoorder bezig houdt en daar dan op in gaan. En niet alleen een tekst uitleggen en vertellen wat de Here van ons vraagt.

Maar misschien heb ik het wel bij het verkeerde eind. waren er vandaag anderen in de kerk die juist heel veel aan de preken hadden. En dan ben ik daar ook weer heel blij mee. Want gelukkig is niet iedereen hetzelfde als ik. Stel je voor, allemaal van die eigenwijze mannetjes...

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com