Menu Content/Inhalt
Adventsboodschap!
zondag 19 december 2010

ImageAdventsboodschap
Zo lief had God de wereld, dat hij Zijn eigen Zoon,
gegeven heeft voor zondaars, in ruil voor haat en hoon;
Gegeven heeft voor mensen van ach, zo klein formaat,
voor mensen in paleizen, voor mensen van de straat,
voor doodgewone mensen van honderd in een rij;
Zo lief had God de wereld - zo lief had Hij ook mij.

Zo lief had God de wereld, dat wie in Hem gelooft
voor eeuwig en voor altijd Gods vrijspraak is beloofd.
Omdat Zijn Zoon wou sterven, veroordeeld tot het kruis,
mag ik voor eeuwig leven als kind bij Vader thuis.
Omdat Hij wilde lijden ben ik getroost en blij.
Zo lief had God de wereld - zo lief had Hij ook mij

Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn heerlijk licht
met grote stralenbundels op onze harten richt.
Zijn ster wil elk geleiden die luistert naar Zijn stem,
Hij voert hem naar de vreugde van 't Kind in Bethlehem.
En ied're dag ontvangt ge van God een schone lei.
Zo lief heeft Hij de wereld - ja, u en ons en mij !

Nel Benschop
 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com