Menu Content/Inhalt
GOD HOUDT VAN JOU!
zondag 13 februari 2011

ImageVandaag hebben we het gemeente project
‘Thuis in Gods huis’ feestelijk afgesloten
met het oplaten van gekleurde ballonnen.
Natuurlijk waren de ballonnen voorzien
van kaartjes met een zelf bedachte tekst...

Maar wel graag met inhoud want het thema
van vanmorgen was ‘Geef het door’.
God wil graag dat we het blijde nieuws,
dat God van mensen houdt, doorvertellen.                                                          

Waar hoor jij bij? Van welke kerk ben je?
(n.a.v. 1 Kor. 3: 4 en 21-23)

Die vragen krijg ik nog wel eens te horen.
Dan antwoord ik: ‘Ik ben hervormd geboren’.

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?

En dus vul ‘k aan: rechtzinnig daarenboven
dat is een vrijzinnige manier van geloven.

Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:
Een goed woord voor hervormd is gereformeerd.

Dus behoor ‘k ook tot de gereformeerde kerk,
en doe gereformeerd gemeentewerk.

En de kerk is al oud! Dat is zonder meer,
dus ben ik eigenlijk ook oudgereformeerd.

Ik ben christelijk zo is me geleerd,
dus ben ik ook christelijk gereformeerd.

Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door,
dat ik tot een christengemeente behoor.

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,
dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,
past baptistengemeente me ook wel goed.

In mijn kerk komt ook jaarlijks ‘t pinksterfeest voor,
dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor.

En omdat het steeds om het evangelie gaat,
kan evangelische gemeente ook geen kwaad.

Ik vaar op ‘t Bijbels apostolisch gezag,
dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.

Tenslotte is het gewoon een klein publiek:
de kerk is algemeen, dus ‘k ben ook katholiek.

Je weet nu tot welke kerk/gemeente ik hoor.
Of komt mijn antwoord je wat verwarrend voor?

Je hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe!
Daarom wens ik je van ganser harte toe,

dat op de vraag: waar hoor je bij? Van wie ben jij (bent u)?
Je antwoord zij: Van Christus ben ik! Straks en...Nu!

Image

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com