Menu Content/Inhalt
Verbijsterend...
dinsdag 22 maart 2011

ImageIk ben verbijsterd! Het is gewoon niet te geloven! Echt waar. Wat mij vanmorgen ter ore kwam. Na de discussie van het wel/niet hoofddoekjes dragen en dan dus ook geen kruisje om de nek van een Christen, volgt nu weer een nieuwe discussie. Het scheppingsverhaal moet namelijk afgeschaft! Zoals u waarschijnlijk ook weet is de voormalige voorzitter van het CDA, Marja van Bijsterveldt, tegenwoordig onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik vraag me af zou zij geloven dat God de hemel en de aarde in zes dagen heeft geschapen? Zoals beschreven in ons eeuwen oude boek de bijbel het Woord van God. Blijkbaar niet!

Zij wil namelijk dat kleuters voortaan evolutieles krijgen en dus gaan leren dat we van de apen afstammen of zo misschien? Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf kleuterleeftijd op school opgevoed en grootgebracht moeten worden met evolutiedenken. Ongeacht op wat voor school je kind ook maar zit. En dit alles als onderdeel van een nieuwe voorgeschreven leerlijn biologie. Voor andere theorieën zoals het scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis is dan absoluut geen plaats en tijd meer. Verbijsterend toch? En waar blijven we dan met onze vrijheid van meningsuiting? Burgerinitiatief Fair Science! Komt op voor het recht van kinderen op informatie en een eigen mening! Eerlijke informatie over evolutie en schepping op school, in de krant, de collegebank. Wat zijn de feiten. Wat zijn de interpretaties. Zelf nadenken. Zelf een mening vormen. Ook op andere terreinen van wetenschap. Wilt u dit initiatief steunen ga dan naar www.oude-wereld.nl

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com