Menu Content/Inhalt
Pinkster/Paasbloem?
zaterdag 16 april 2011

ImageAlhoewel we op weg naar het Paasfeest zijn, staat de prachtige pinksterbloem al trots in volle bloei. Als je hier thuis een blik door het kamerraam werpt, zie je daar in de slootkant een prachtig bedje van lila-rose fijne bloemetjes. Dit is ook weer zo’n geweldig mooi en teer bloemetje dat je zomaar tegen komt in het wild in de natuur. Bij de naam pinksterbloem zou je denken dat hij zich vergist en veel te vroeg bloeit. Maar aangezien we dit jaar het Pinksterfeest erg laat in het voorjaar vieren, bloeit het gewoon op zijn eigen wijze met het Paasfeest al. Maar dit is niet de enige oorzaak, het heeft toch ook iets te maken met de verandering van het klimaat. De Pinksterbloem vertelt ons dat de zomer in aantocht is en alles weer tot leven komt.

Er is zelfs naar aanleiding van de Pinksterbloem in het verre verleden een romantisch voorjaarsfeest ontstaan. De viering van de Pinksterblom (in oostelijke provincies Pinksterbruid). Dit moet oorspronkelijk een feest geweest zijn waarop het mooiste meisje van het dorp of de buurt door de jongelingen tot pinksterblom of -bruid werd gekozen en met bloemen werd versierd en gekroond; een feest waarbij huwbare, jonge mannen en vrouwen dansten, zongen en met elkaar kennis maakten. De bloem of bruid symboliseerde een nieuw begin, de aanvang van de zomer, en tegelijk tortelende duifjes en huwelijk.

In een aantal plaatsen in de oostelijke en zuidelijke provincies en op de Waddeneilanden wordt dit feest door kinderen nog steeds nagespeeld. Daarbij trekken jonge meisjes, versierd als pinksterbloem of pinksterbruid, door dorp of buurt. Ze worden begeleid door een gevolg van vrienden en vriendinnen, die liedjes zingen en snoep en geld op halen.

Hier is onze fiere Pinksterbloem, en ik wou hem zo graag eens wezen,
Met zijn mooie kransen om zijn hoofd, en zijn klinkende bellen,
 
Recht is recht, krom is krom,      
Belief je wat te geven voor de fiere Pinksterblom, 
Want de fiere Pinksterblom moet voort.   
 
Boer ik vraag jou voor de laatste keer,
Heb je soms takkebossen.
In het donker stoken wij ons vuur,
Dat fikt en vlamt en dat knettert,
Vuur en vlam, rook en smook,
Zeg, danst misschien jouw mooie Trienke deze avond ook,
Met een fiere pinksterblom in 't hoofd?
 
Recht is recht, krom is krom,
Belief je wat te geven voor de fiere Pinksterblom,
Want de fiere Pinksterblom moet voort.

Ach zeg nu zelf, (zucht): wat waren onze overgrootouders toch romantisch...

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com