Menu Content/Inhalt
Wolkenwagen
woensdag 01 juni 2011

ImageHemelvaartsdag!

Op een lichte wolkenwagen
wordt de Heer van d'aard gedragen.
Vaart Hij op naar 's hemels troon,
vaart Hij op naar 's hemels troon.

… Toen ik dit lied als kind zong, kreeg ik meteen allerlei visioenen. Ik zag een ontzettend grote witte bloemkoolwolk met prachtige wielen. Een soort van wolkenkoets waarmee de Here Jezus verdween tussen al de andere wolken, hoger en hoger en hoger… Waar naar toe? Naar de hemel natuurlijk. Want dat zongen we tenslotte: vaart hij op naar ’s hemels troon.

Ik stond als het ware tussen de discipelen, Petrus, Johannes, Jacobus, met de handen boven mijn ogen. En toen de wolkenwagen uit het zicht was en voor mijn idee tussen de sterren en planeten door zijn weg baande naar de hemel kwamen de engelen in die oogverblindende, witte gewaden. De engelen zeiden: Hij is in de hemel aangekomen. En wat dacht ik hiervan? Was dit een fijne boodschap? Tja, voor de Here Jezus wel! Hij was nu tenslotte na Zijn volbrachte werk hier op aarde, heerlijk in de hemel bij Zijn Vader. Maar voor ons? Nee, als kind was dit geen prettige gedachte, dat Jezus was weggegaan.

Als kind dacht ik dan: Was Hij nog maar dichtbij. Dat we Hem zouden kunnen zien. Dat Hij wonderen zou doen op aarde en op het journaal zou komen. Daar had je toch veel meer aan? Dan kon je toch ook makkelijker in Hem geloven? Maar nee, Hij was voor mijn gevoel ver bij ons vandaan. En natuurlijk werd mij ook verteld dat Hij eens ook weer terug zou komen op de wolken, precies zo als Hij was gegaan. Dat Hij ons niet vergeten was. Maar dat Hij eerst nog voor ons allemaal een plaats moest klaar maken in de hemel.

En dat is nu het bijzondere van hemelvaart: dat Jezus ‘gewoon’ naar de hemel ging. Hij ging naar de plaats waar Hij thuis hoort: de ruimte van God. Hoe we die ruimte moeten plaatsen ten opzichte van ons zonnestelsel en andere planeten en sterren is eigenlijk niet zo interessant. Zelfs als we zeggen dat de hemel buiten onze ruimte staat klopt dat al niet eens. Misschien is de ruimte van God, de hemel, wel de échte ruimte, en staan wij hier, met al onze telescopen en GPS-systemen, in feite buiten. Aan Jezus kun je zien wat God met ons voor heeft: wij mensen, die op de aarde leven, wil God binnenhalen in de hemel in Zijn volmaakte en eeuwige koninkrijk. Jezus ging al voor ons uit: op een wolk naar de hemel.

Het is – om zo te zeggen – hard werken voor Christus in de hemel. Zeker, het is voor Hem een beloning en een bekroning dat Hij in de hemel op de troon mag zitten. Maar tegelijk staat Hem nog veel te doen voordat het einddoel is bereikt. Jezus is al in de hemel, gedragen door een wolk. Jezus is er al – nu wij nog. Want daar wil God naar toe: dat wij bij Hem in de hemel zijn. Dat de afstand tussen hemel en aarde wegvalt. God wil ons binnenhalen in zijn eigen ruimte. De woonplaats van God komt bij de mensen. Straks komt Jezus terug, op de wolken van de hemel. Dan haalt Hij ons op, Hij neemt ons mee naar de Vader. Op die dag zullen ook wij op een lichte wolkenwagen naar de hemel worden gedragen. Fijne en hoopvolle Hemelvaartsdag!

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com