Menu Content/Inhalt
Westland Interventie Team
dinsdag 21 maart 2006

Dinsdag 21 maart 2006

Even Peet Steentjes bellen dat hij terecht kan. 'Dit is Peet, spreek maar in.' 'Hallo Peet, we hebben een vak klaarliggen om te fraisen, je kan terecht! En vergeet je rijbewijs niet mee te nemen, want het WIT is net langs geweest en die vertelden dat iedereen die zich bij ons op het bedrijf bevindt zich moet kunnen legitimeren. Dus denk erom: Zonder identiteitspapieren kom je er niet meer in!' Het laatste gaat vergezeld van gegrinnik. De goede verstaander hoort dat de soep niet te heet meer is...

Toch is het even schrikken voor Piet. Om een uur of elf vanmorgen staat het Westland Interventie Team (WIT) zeven man sterk in de kas op tuin 1. Dit team is een samenwerkingsverband van UWV, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Openbaar Ministerie en Vreemdelingenpolitie Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond, en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag. Het WIT, dat zich richt op het voorkomen en terugdringen van belasting- en premiefraude, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling en daarmee samenhangende misstanden in de tuinbouw, voert sinds 1999 controles uit bij de tuinbouwbedrijven in het Westland en bij de uitzendbedrijven die hen van personeel voorzien. Tijdens de acties controleert het WIT onder meer de identiteitsbewijzen van de werknemers en de loonadministratie van de werkgever.
Een lid van het team loopt in een ruk door naar achter om in de gaten te houden of er niemand ontsnapt door de achteruitgang die er niet is. Piet moet zich legitimeren maar als hij vertelt dat hij een van de firmanten is en bij het bedrijf woont blijkt hij geloofd te worden op zijn mooie bruine ogen. En alhoewel Keteesh' zijn ogen nog mooier bruin zijn moet hij wel zijn identiteitspapieren tonen. Helaas, die liggen thuis. En daar is deze interventiemacht niet van gecharmeerd. Dit zou moeten resulteren in een boete voor hem van € 50,- en voor de Fa. Gebr. Van Egmond van € 1500,-... Voor deze keer strijken ze hun hand over het hart, komen morgen terug en dan zal alles in orde moeten zijn.

Oei, dat is niet mis. Een steekproef bij mij op de tuin leert dat ook hier de identiteitspapieren niet aanwezig zijn. Gelukkig neem ik die steekproef zelf, het WIT laat tuin 2 vandaag links liggen. Het had de schatkist vandaag dus driemaal 50 en driemaal 1500 euro kunnen opleveren. We besluiten daarom ons leven maar te gaan beteren, Zalm heeft immers al genoeg meevallers te besteden.

Inmiddels is Peet Steentjes gearriveerd. Zijn rijbewijs ligt altijd in zijn auto, zo vertelt hij. Hoeven we ons daar in ieder geval niet ongerust over te maken. Het gaat wel ver als je elke vertegenwoordiger, servicemonteur of bezoeker moet gaan vragen om zijn of haar papieren alvorens je met een uitnodigende zwaai de deur kan opendoen. Onwillekeurig denk je aan de Duitse razzia's bij een bezoek van het WIT.

Dat gaat nog wat worden als Geert Wilders ooit een meerderheid in de Kamer krijgt...

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com