Menu Content/Inhalt
Dat is pas LIEFDE
dinsdag 14 februari 2012

                       God hield zo Veel van de wereld
                                           dAt Hij zijn enige Zoon gegeven heeft
    Imageopdat iedereen die in Hem geLooft
                                              niEt
                                         verloreN
                                                gaaT
                       maar eeuwig leven krIJgt.
                                                   JohaNnes 3:16

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com