Menu Content/Inhalt
Biddag
woensdag 14 maart 2012

ImageBiddag is van oorsprong het moment om te bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. Deze dag van gebed heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Na een lange dorre koude winterperiode, alsof de natuur in slaap is gevallen, begint heel langzaam de natuur te ontwaken. Dit kun je zien aan bloembollen, struiken en bomen, die voorzichtig beginnen uit te botten.
De aarde is er weer klaar voor om allerlei zaden en gewassen te zaaien en te poten. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, overheid, samenleving en de wereld. Het is een moment van besef van afhankelijkheid van God. Zonder Zijn zegen heeft al ons werk geen zin. 

Onze Vader

O Vader, die de hemelen bewoont,
laat toch Uw naam, zo heilig en verheven,
niet steeds door ons gedrag worden gehoond,
maar juist geheiligd worden in ons leven.

Wij wachten op Uw heerlijk Koninkrijk.
Laat ons zo heel lang niet meer hoeven wachten.
Dat wij Uw wil volbrengen Heer, gelijk
de eng'len doen, bij dagen en bij nachten.

Geef ook aan ieder mens het daag'lijks brood,
wij kunnen in dit leven nog niet zonder.
Zo velen sterven er nog de hongerdood,
en wij gaan aan den welvaart haast ten onder.

Vergeef ons Vader, onze zware schuld,
en leer ook ons elkander te vergeven.
U hebt met ons oneindig meer geduld
dan wij met hen, die iets aan ons misdreven.

Leid ons niet in verzoekingen, U weet,
de duivel zit ons altijd op de hielen,
Zijn poort is wijd Heer en zijn weg is breed.
Laat hem niet toe ons leven te vernielen.

Want Uwer is het Koninkrijk, de kracht,
de heerlijkheid, (wat satan moog' beramen)
U zij de lof, de glorie toegebracht
van nu tot in all' eeuwigheden, amen.

Enny IJskes-Kooger

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com