Menu Content/Inhalt
Interactief
dinsdag 27 maart 2012

Image'Je vond het toch niet vervelend hoop ik?' Hij komt op de parkeerplaats nog even naar me toe lopen. 'Welnee joh', zeg ik 'daar heb ik geen moeite mee hoor, ben je gek. Ik zei het expres verkeerd, wat dacht jij dan?' Hij lacht want hij weet dat het niet zo is. 'Ik was er blij om dat je wat zei, een beetje interactie in de kerkdienst kan geen kwaad. Dat is goed voor de aandacht.'

De preek ging over catechismuszondag 13. Over het God-zijn van Jezus Christus. En de dominee vroeg of iemand wist door wie Jezus als eerste als zodanig was erkend. Omdat het langer dan twee seconden stil bleef kon ik natuurlijk m'n mond weer niet houden... 'Natanaël!' riep ik. Fout natuurlijk. Het bleek Elisabet, de moeder van Johannes de Doper te zijn. Zij begroette de zwangere Maria met: 'Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?' Toen de predikant even later weer een vraag stelde hield ik wijselijk mijn mond dicht. Ineke zat al klaar met een elleboog zag ik vanuit m'n ooghoek. Een ezel...

Interactie in de kerkdienst. Daar moeten we best nog een beetje aan wennen. Ik herinner me dat een aantal jaren geleden voorstellen op de kerkeraadstafel lagen om de middagdiensten interactiever te maken. Inbreng vanuit de gemeente. De dominee die het gesprek aangaat. Het leek mij maar niks. Ik wist nog van jaarvergaderingen van verenigingen in Katwijk vroeger. Altijd dezelfde ouderen, vooral mannen met veel bijbelkennis, die het hoogste woord hadden. En de rest luisterde of dacht er het zijne van. Interactief, het mocht wat.

Maar goed, de tijd gaat verder. Op dezelfde zondag zit ik in de Reformatie een artikel te lezen over twitterkerkdiensten. Vooral jongeren die met hun smartphone reageren op wat de predikant in korte blokjes vertelt. En diezelfde predikant gaat daar dan weer op in. Het verhoogt de betrokkenheid bij de kerkdienst, zo klinkt het. Interactie dus.

's Avonds komt Marjan terug van vereniging. Het ging o.a. over veranderingen in de kerk en de moeite die sommige aanwezige jongeren daarmee hebben. Als voorbeeld wordt de dienst van die middag genoemd. Gaat de dominee een vraag stellen en dan moeten zo nodig die mensen die denken dat ze veel bijbelkennis hebben weer als eerste reageren. Daar wordt je toch niet goed van? Stel liever retorische vragen. Dat is mooi zat.

Daar zit je dan...

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com