Menu Content/Inhalt
Stil staan...
dinsdag 03 april 2012

ImageHet is lijdenstijd. Christenen leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. We staan stil bij de weg die Jezus naar Jeruzalem nam, we zien voor ons de niet begrijpende bange discipelen en Judas, één van hen die Jezus verraadde. En de rotsvaste Petrus die uiteindelijk toch zijn Heer verloochende. We staan stil bij Zijn verdrukkingen, Zijn striemen, Zijn strijd in Gethsemane, Zijn bespotting door Zijn vijanden, Zijn dood aan het kruis. Maar.... bovenal Zijn glorieuze opstanding op Pasen!! Hij overwon de duivel en de dood. Door Zijn striemen zijn wij genezen! Zodat wij nooit meer hoeven te sterven. Hij sloeg door Zijn kruis een brug naar God, Die we nu en voor eeuwig Abba, Vader mogen noemen. Hoe staan we stil bij dit grote reddingswerk?

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als Hij roept: 'Het is volbracht'.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg. (2x)

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com