Menu Content/Inhalt
Modeshow
Weblog Kees
zaterdag 10 november 2012

ImageEen oudere vrouw, keurig gekleed, kwam haastig binnen.
'Hoe laat begint het?' vroeg ze.
'Om elf uur, dus u bent mooi op tijd.' vertelde ik haar.
'De modeshow?' informeerde ze.
'De modeshow? Nee, de kerkdienst!' zei ik haastig. 'Ik heb wel mijn zondagse pak aangedaan, maar ik ga geen modeshow presenteren!'

Elke twee weken is er in woonzorgcentrum De Tuinen in Bleiswijk een weeksluiting, verzorgt door een van de kerken in Bleiswijk of Bergschenhoek. Veel bewoners zijn niet meer in staat om op zondag een kerkdienst te bezoeken en daarom wordt er in het huis regelmatig een samenkomst verzorgd. Daarin worden liederen en psalmen in de oude berijming gezongen, er wordt gebeden en er vindt een overdenking plaats. Voor de ouderen voelt het als een kerkdienst.

Alle kerken die meedoen zorgen voor een voorganger en voor vrijwilligers die de bewoners ophalen en weer terug brengen. Ze doen dat samen met een aantal vaste vrijwilligers die ook op de andere zaterdagen aanwezig zijn. En na afloop van de dienst is er koffie. Omdat het ook gezellig is.

Vanmorgen was het mijn beurt weer. Omdat onze kerkelijke gemeente een tijdlang vacant was (geen predikant had) moesten anderen het overnemen. En zo stond ik vanmorgen in plaats van op het voetbalveld in mijn nette pak in De Tuinen en ving voor aanvang een vrouw op die naar de modeshow wilde gaan.

'Maar u mag wel blijven hoor!' Nee, dan ging ze weer terug naar haar man. Want die zat alleen. Lachend nam ze afscheid. Later bleek dat de kledingbeurs mét modeshow tegelijk met de samenkomst was gepland. Ze waren niet ingelicht dat er om elf uur een kerkdienst zou zijn en moesten dus een uur later beginnen.

Na afloop praatte ik nog even na met onze nieuwe predikant. Hij kwam alvast een kijkje nemen. Had zich even voorgesteld aan een echtpaar dat vooraan zat. 'Nou, dat kon vroeger niet zo hoor...' had de vrouw hem toegevoegd. Ze keek veelbetekenend naar zijn alledaagse kleren. 'Kijk,' zei ik lachend tegen hem, 'daarom doe ik altijd een kostuum aan.'

Dat heeft als bijkomend voordeel dat je eventueel ook nog een modeshow kan presenteren. Image

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com