Menu Content/Inhalt
Normen en waarden
Weblog Ineke
maandag 11 maart 2013

ImageHet was zondagavond. De houtkachel stond lekker te snorren. Uit de muziekinstallatie klonken paasklanken. Kees las zijn boek en ik lag gewoon lekker lui languit op de bank. Verder deed een ieder zijn ding, voor zover ze aanwezig waren. Een standaard zondagavond. Met de koffie kwamen ze allemaal naar beneden om een bakkie te doen. Bart zag er bedrukt uit en met een hoop gepuf en gesteun zakte hij met zijn laptop op schoot op de andere bank neer. Even bleef het stil en toen kwam het probleem ter tafel. ‘Ik moet nog een gedicht schrijven. ‘ We keken elkaar vragend aan en vroegen hem: ‘Dus?’ ‘Nou,’ ging hij verder ’ik kan dat helemaal niet!’ We vroegen hem waar het gedicht over moest gaan. Ik was verbaasd. Een gedicht van maar liefst veertig regels en het moest gaan over ‘normen en waarden.’

En toen klonk het weer dramatisch: ‘Dat kan ik gewoon niet. ’ Natuurlijk hoopte hij dat een vader met zoveel dichttalent hem er wel van zou verlossen. Maar helaas voor hem, Kees is gekke Henkie niet. Bart vroeg: ‘ Maar waarom dan niet, voor u is het een makkie! ‘ Opnieuw waren onze blikken op hem gericht. En Kees reageerde: ‘Omdat jij het zelf moet leren!’ We vroegen hem om dan toch maar een begin te gaan maken aan zijn klus: ‘Bart, waar halen wij onze normen en waarden vandaan?’ Even bleef het stil, maar Bart had duidelijk niet door waar wij op doelden en waar we heen wilden. Dus hielp ik hem een handje en fluisterde: ‘De tien geboden.’  Och ja, natuurlijk, hoe had hij dat niet kunnen bedenken?

En, vulde Kees aan, 10 x 4 = 40. Oftewel, pak je kerkboek erbij, zoek de catechismus op en maak gewoon voor ieder gebod een gedicht van 4 regels. Bart klom kreunend van de bank en pakte inderdaad een kerkboek.  Maar oh, wat was het moeilijk om een begin te maken. ‘En,’ klonk het weer achter het boek vandaan: ‘pak direct het rijmwoordenboek erbij!’ Maar nee, het rijmwoordenboek was vreselijk onhandig, aldus Bart. We vroegen hem ook nog, waarom hij dit huiswerk uitgerekend op zondagavond nog moest maken. Waarop hij reageerde: ‘Ik ben toch met God bezig?’

Ik ging naast hem zitten en dacht, wie verzint dat nou, een gedicht van 40 regels over normen en waarden? Voor een jongen van amper 13 jaar oud. Ik probeerde hem op weg te helpen zocht de 10 geboden op. Las ze voor en samen bedachten we de kern van het gebod, de woorden die daar bij pasten en Bart zelf verzon de zinnen. Bart werd steeds vrolijker, zijn vingers tikten snel over zijn toetsenbord en het éne na het andere gebod verscheen in dichtvorm op zijn scherm. Hij slaakte een diepe zucht. Het moest nog even uitgeprint en dan was het klaar. En al zeg ik het zelf, het was niet eens zo slecht.

Boven het gedicht schreef hij ‘gedicht voor Bio’. Daar keek ik een beetje vreemd van op dus vroeg ik hem: ‘Voor Bio?’ ‘Ja’ antwoordde hij ‘het is strafwerk. Ik had het eigenlijk vrijdag al in moeten leveren. Maar omdat ik het toen niet af had, kwamen er nog twintig regels bij…’  Kees en ik veerden op en keken elkaar met grote ogen aan… Waren wij even mooi in de maling genomen! Over normen en waarden gesproken!

Zojuist (maandag) komt hij uit school. Hij heeft het gedicht ingeleverd bij zijn mentrix. Die had er naar gekeken, haar wenkbrauwen gefronst en gezegd: ‘Je hebt het toch niet van internet afgehaald?’ Nee, dat niet… Maar nu staat het er wel op…

Bij normen en waarden denk ik
aan God en zijn goede geboden.
Dien Hem dus alleen
en kniel niet voor andere goden.

Maak geen godenbeelden
van klei, hout of steen.
Vereer ze niet,
Maar dien mij alleen.

Gebruik mijn naam niet verkeerd
en spot niet, dat is ijdel.
 Ik ben degene die je vereerd,
zo staat het in Mijn bijbel.

Toen Jezus na de sabbatdag,
weer opstond uit de doden,
gaf Hij onze vrijheid weer.
Hij voorziet in onze noden.

Eert uw ouders,
overheid en koningin.
Zij dragen je op schouders
en dat is niet gering.

Je mag niet moorden en doden,
zelfs niet in je gedachten,
zo klinkt in Gods geboden.
De ander niet verachten.

Je belofte moet je houden,
ook bij moeite en verdriet.
Zo doet God het met de jouwe
dus verlaat de ander niet.

Natuurlijk mag je ook niet stelen,
pak niet wat van een ander is.
We moeten samen alles delen,
want wie steelt, die heeft het mis.

Wees eerlijk en oprecht,
want dat duurt het langst.
Dus doe je masker af
en heb voor niemand angst.

Wees blij met wat God je geeft.
Dus wees niet jaloers
op wat een ander heeft.
Met deze normen vaar je de juiste koers!

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com