Menu Content/Inhalt
Schepping en/of evolutie
woensdag 08 januari 2014

Image'Als Columbus Amerika ontdekt komt hij erachter dat er al mensen wonen. Indianen. Maar waar kwamen die dan vandaan? Die moeten dan toch ook met een boot zijn overgevaren?'
Het was een vraag van een van onze jongens op de verenigingsavond afgelopen zondag. Er werd een beetje gelachen. Maar een antwoord? Nee, dat kwam er niet.

De zaterdag ervoor een artikel in het ND met een oproep van o.a. Cees Dekker, natuurkundige en hoogleraar aan de TU in Delft om op catechisatie ruimte te geven aan de evolutietheorie. Hij is christen en gaat ervan uit dat de evolutietheorie prima past in het scheppingsverhaal. Hij is bang dat als de kerk dit onderwerp laat liggen, jongeren gaan twijfelen aan het geloof in God. Ook Wim de Bruin, christelijk gereformeerd predikant in Purmerend kan zich vinden in Dekkers pleidooi.

Nu is dit (veranderende) denken over schepping en/of evolutie niet nieuw. Al in 2009 legde Andries Knevel een verklaring af dat hij niet meer gelooft in een schepping van 6 maal 24 uur. Ik schreef er indertijd een blog over. En zo komt het onderwerp anno 2014 opnieuw in de schijnwerpers.

Het boeit me. Ik ben opgegroeid met de mening dat er in Genesis gewoon over 6 keer 24 uur wordt gesproken. God schiep de hemel en de aarde en er was geen haar op mijn hoofd die eraan dacht dat de Bijbel het weleens anders zou kunnen bedoelen dan mij werd verteld. Er stonden in Gods Woord wel meer ongelooflijke verhalen. Doden die opwekt werden. Weleens meegemaakt? Ik ook niet, maar ik geloof wel dat het waar is. Jona opgeslokt door een vis en drie dagen later weer uitgespuugd. Sterk verhaal? Joh, als er had gestaan dat Jona de vis had opgeslokt had ik het ook geloofd.

Dus geloven in een God die in zes dagen heeft gedaan wat in Genesis staat beschreven, het kost me geen enkele moeite. Dat laat onverlet dat het ook anders kan zijn. In die blog uit 2009 haalde ik Bavinck al aan die ook z'n twijfels uitspreekt bij de vraag of de dagen zijn ingedeeld volgens onze urentabel. Ik stel me maar bescheiden op. Er komt een dag waarop deze vragen beantwoord zullen worden. En wie weet voor welke verrassingen we dan nog meer komen te staan.

Tot die tijd zullen we het moeten doen met verschillende meningen. En een ervan is vandaag verschenen op de website van Forum C. Zij hebben een vertaling geplaatst van een document van Tim Keller, predikant te New York. En iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in de vragen rond schepping en evolutie raad ik van harte aan om er kennis van te nemen. Nee, hij spreekt echt niet het verlossende woord. Dat pretendeert hij ook niet. Maar hij ziet wel kans om je weer aan het denken te zetten en eventueel wat licht in je duisternis te brengen. Want onder veel christenen is verwarring aan het ontstaan wat of wie ze nu moeten geloven.

En hoe de indianen in Amerika terecht zijn gekomen? Ook daar bestaan verschillende theorieën over. Kijk maar eens hier.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com