Menu Content/Inhalt
Biddag 2015
woensdag 11 maart 2015

ImageO Vader, die de hemelen bewoont,
Laat toch Uw naam, zo heilig  en verheven,
Niet steeds door ons gedrag gehoond,
Maar juist geheiligd worden in ons leven.

Wij wachten op Uw Koninkrijk.
Laat ons zo heel lang niet meer hoeven wachten.
Dat wij Uw wil volbrengen Heer, gelijk
de eng’len doen, bij dagen en bij nachten.

Geef ook aan ieder mens het daag’lijks brood,
wij kunnen in dit leven nog niet zonder.
Zovelen sterven nog de hongerdood,
en wij gaan aan welvaart haast ten onder.

Vergeef ons Vader, onze schuld,
en leer ons ook elkander te vergeven.
U hebt met ons oneindig meer geduld
dan wij met hen, die iets aan óns misdreven.
 
Leid ons niet in verzoekingen, U weet,
de duivel zit ons altijd op de hielen,
Zijn poort is wijd Heer en zijn weg is breed.
Laat hem niet toe ons leven te vernielen.                                                                                                                    

Want Uwer is het Koninkrijk, de kracht,
de heerlijkheid, (wat satan moog’beramen)
U zij de lof, de glorie toegebracht
van nu tot in all’eeuwigheden, amen.

(Enny IJskes-Kooger)

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com