Menu Content/Inhalt
Minder gekukel beter voor mens
donderdag 29 september 2016

Image

‘Zeg dat…’ kreunt een schilder in Ede.
Hij was een paar tellen geleden
z’n trap op gegaan
tot haast bovenaan,
maar kukelde toen naar beneden.
 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com