Menu Content/Inhalt
Dankdag
woensdag 01 november 2006

Dankdag 2006

Dank U, Heer, voor al wat leeft,
voor de gaven die Gij geeft:
voedsel, vreugde, overvloed
God wat zijt Gij gul en goed!
Dank U wel voor al wat groeide,
voor de velden en hun vrucht,
voor het licht de blauwe lucht,
dank voor elke bloem die bloeide.

Heer, wij schamen ons voor u;
hoeveel mensen zijn er nu
die nog bedelen om brood,
vechten tegen hongersnood.
Geef ons harten die ontbranden,
ogen die beloften zien,
Uw geboden alle tien;
vingers aan doorboorde handen.

Kome zo Uw Koninkrijk
armen zijn de Koning rijk!
Wie zachtmoedig is beerft
land waar in geen kind meer sterft.
Wie hier treurt mag binnen treden,
wie barmhartig is en rein,
zal daar zeer gelukkig zijn;
eindelijk een land van vrede!

Dank U Heer, voor al wat leeft,
dat de aarde toekomst heeft;
honing, melk in overvloed,
Kanaan wordt meer dan goed!
Vrolijk zingen wij te samen
wereld wijd het hoogste lied,
als Uw wil voorgoed geschiedt,
juichend: Halleluja!Amen.

Tekst: A.F. Troost

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com