Menu Content/Inhalt
Het mannetje 8 (Heiliging)
woensdag 08 november 2006

De volgende stap in de 80 dagentijd is 'met heiliging de wereld in'. Oftewel: Nadat je erachter bent gekomen hoe zondig je bent en daarom je toevlucht hebt gezocht bij Jezus Christus als degene die voor jouw zonden heeft betaald, ga je als nieuw geboren mens aan de slag.

Gesneden koek voor het mannetje. Daar is hij groot mee geworden! Jarenlang catechismuspreken gehoord, catechisatie gevolgd en dat allemaal rond het thema ellende-verlossing-dankbaarheid. Hij denkt weleens bij zichzelf: Zouden die broers en zussen van mij in de kerk nu echt het idee hebben dat dit nieuw gedachtengoed is?

Als het mannetje het boek Passie voor God leest, dan bekruipt hem soms het gevoel van 'wat heeft de schrijver toch een hoop voorbeelden nodig om duidelijk te maken wat hij bedoelt'. Dat is geen kritiek van hem hoor, ben je gek. Hij zit misschien gewoon iets anders in elkaar. Hij zal het ook niet zo snel zeggen. Wat moet een ander, die er waarschijnlijk wél iets aan heeft, daar mee? Nee, zulke gedachten slikt hij weer snel in.

Hij voelt zich ook wel degelijk aangesproken door de thematiek: Hoe doe je dat nu eigenlijk, als kind van God leven. Het mannetje was blij met de omschrijving die zijn predikant zondag ervan gaf: Het evenbeeld worden van Jezus Christus. Steeds meer op Hem gaan lijken. Bij alles in je leven jezelf gaan afvragen of je God er mee dient of niet. Staan je antennes op Hém afgesteld?

En dat maakt het ook weer zo moeilijk voor het mannetje. Want hij merkt dat die antennes vaak alleen maar zijn gericht op wat hij zelf graag wil. In het hoofdstuk over heiliging gaat het over het hebben van een nieuwe identiteit. Nou, die is nog weleens ver te zoeken... Vrijgekocht van de zonde? Het mocht wat. In theorie. Maar in de praktijk blijkt het vaak heel anders te werken. Het lijkt een beetje op het grapje 'beleid maken is simpeler dan beleid uitvoeren. Want je kunt wel wéten dat je een nieuwe schepping bent omdat je zonden je zijn vergeven, maar nu nog jezelf er naar gedragen!

Dit blijft voor het mannetje een moeilijk punt. En hij staat ook wantrouwend tegenover mensen die net doen alsof een wedergeboren christen over zijn zonden heen kan komen. Een treffend voorbeeld daarvan is juist deze dagen in het nieuws. Ted Haggard, een bekende voorganger in een Amerikaanse kerk die te vuur en te zwaard de homoseksuele praktijk heeft bestreden en nu zelf boete doet voor het feit dat hij een mannelijke prostituee heeft bezocht. Wat nu zonde overwinnen... Levenslange strijd heb je in het vooruitzicht. Telkens weer met lege handen aankomen bij je Vader in de hemel, om vergeving vragen en krijgen. En intussen genieten van het wonder dat je desondanks toch vruchten blijkt voort te brengen die lijken op datgene wat Jezus deed: Het liefhebben van God en je naaste.

Het mannetje pakt zijn boekje maar weer. Ach, denkt hij bij zichzelf, het is een hulpmiddel. En we denken en praten er tenminste over. Dat is een klein begin. En daar moeten zelfs de allerheiligsten het in dit leven mee doen...

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com