Menu Content/Inhalt
Nieuwjaarsbede
zaterdag 30 december 2006

Image 


Mijn nieuwjaarsbede voor jou.

Voor 't oude jaar de oude wegen,
voor 't nieuwe jaar een nieuwe weg.
Gelovig wachten op Gods zegen,
met ernstig, biddend overleg.

Voor 't oude jaar de oude zonde!
In 't nieuwe jaar weer met Gods kracht,
(zoals zo vaak al ondervonden)
Het 'eigen ik' aan 't kruis gebracht.

Voor 't oude jaar de oude zorgen,
in 't nieuwe: vrede met je lot.
Vertrouwend uitzien naar de morgen,
loop verder aan de hand van God.

In 't nieuwe jaar: Gods rijke zegen,
Zijn rust en vrede in je hart.
Ga steeds met Hem op al je wegen,
Hij troost en heiligt vreugd en smart. 

(schrijver onbekend)

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com