Menu Content/Inhalt
Sidderen voor de cito
maandag 05 februari 2007

De komende week is het weer raak: op 6, 7 en 8 februari vindt de Eindtoets Basisonderwijs plaats, beter bekend als de CITO-toets. Tja, we hebben zoals u waarschijnlijk wel weet twee kinderen die deze toets ooit al gemaakt hebben. Er is altijd heel wat om te doen. De school, de krant, journaal en jeugdjournaal staan er bol van! ImageDit jaar mag Klaas zich er over buigen en peentjes gaan zweten, valt het mee of valt het tegen? Ach, je leven hangt er niet van af.

Zelf kan ik het me ook nog goed herinneren dat ik de toets moest maken. Omdat ons buurtschooltje maar dertig leerlingen telde en mijn klas zes (tegenwoordig groep 8) uit maar vijf leerlingen bestond, moesten wij de toets in Rotterdam maken. Ik had het idee dat alles ervan afhing……

Op alle mogelijke vlakken werd je intelligentie getest.
·  taal - spelling, het schrijven van teksten, begrijpend lezen en woordenschat;
·  rekenen en wiskunde - getalsbegrip, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen, omgaan met maten, gewichten, geld en tijd;
·  studievaardigheden - het gebruiken van studieteksten en informatiebronnen (telefoonboek, encyclopedie), het lezen en begrijpen van schema's, tabellen, grafieken en kaarten;
·  wereldoriëntatie - het toepassen van kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen (facultatief - niet alle scholen doen mee aan dit onderdeel).

Aangezien ik niet zo’n bolleboos was en de andere vier van mijn groepje wel, had ik een behoorlijke lage dunk van mezelf. Ik was dan ook hypernerveus. Alle professionals hameren erop dat de Eindtoets niet gezien moet worden als een eindexamen. Maar zo voelt het voor een kind vaak wel. Het is maar één van de drie elementen die de vervolgopleiding van een kind bepalen. De school waar je kind naartoe gaat, wordt bepaald door:
·  de CITO-toets;
·  het oordeel van de school;
·  de wens van de ouders.

Als kinderen nerveus zijn voor de CITO-toets, dan wordt dat vaak veroorzaakt door de volwassenen in hun omgeving. Soms zijn het hun ouders of grootouders, die die toets verschrikkelijk belangrijk vinden, en het hele circus tóch als een examen zien, ondanks alle beweringen van het tegendeel. Sommige ouders hebben zelfs de neiging om een soort Olympisch trainingskamp voor de CITO-toets op te zetten. Naar mijn idee is trainen niet zo zinvol, maar wat dan? Vooral: zo min mogelijk gedoe ervan maken, en zelf de rust uitstralen die je kind nodig heeft.

Dus Klaas doe je best en vooral wat je hart je ingeeft, maak je verder niet al te druk!
Want dat doen wij wel!!!. 

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com