Menu Content/Inhalt
Noodrem
dinsdag 13 april 2021

ImageDe beelden logen er niet om. Het was een grote ravage. Sommige treinstellen lagen op hun kant, mensen liepen vertwijfeld rond, zoekend naar doden en gewonden. Het was op 26 maart j.l. in Egypte. Een treinongeluk. Oorzaak? Er was aan een noodrem getrokken.

Bij FloraHolland weten ze inmiddels ook wat een noodrem inhoudt. In de vorm van een petitie dan. Het is een laatste mogelijkheid om invloed uit te oefenen wanneer de koers de verkeerde kant op dreigt te gaan. Een deel van de leden heeft die petitie ondertekend en zowel de directie als de ledenraad in een lastig parket gebracht.

Ik moest wel lachen toen ik het interview met een aantal initiatiefnemers in het Vakblad zag staan. Ze haastten zich om te zeggen dat het geen aanval is op de ledenraad. Integendeel, Van Adrichem nuanceerde: ‘Ik denk dat de ledenraad heel goed kan functioneren als je ze in hun kracht zet.’ Wat een charmante manier om te zeggen dat je eigenlijk vindt dat ze net zo moeten gaan denken als jijzelf doet. Op hetzelfde standpunt gaan staan. Waar ik niet om lachte, maar me aan ergerde was het feit dat er ook een softwareleverancier aan tafel zat. Ik kan me best voorstellen dat Jongkind zich belanghebbende voelt, maar met een noodrempetitie van leden heeft hij toch echt niets te maken. Verstrengeling van belangen, daar heeft het meer van weg.

Er ligt nu een advies bij de ledenraad van de directie en de voorzitters van de ledenraad en de RvC. Voor Van Adrichem is het echter een rode lap, hij noemt de positie van de directie inmiddels onhoudbaar. Daarmee souffleert hij de ledenraad alvast hoe ze echt in hun kracht kunnen gaan staan. Hij spreekt niet namens mij. Ik sta niet te juichen bij álle ontwikkelingen, maar ik heb wel degelijk oog voor de stappen die door de directie worden gezet om iedereen mee te krijgen. Laten we wel reëel blijven! Vergeet niet dat er nog steeds heel veel leden zijn die wél blij zijn met Floriday, om maar iets te noemen.

Een noodrem, oké, maar wel graag je verstand blijven gebruiken.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com