Menu Content/Inhalt
Het mannetje 15 (Bijbelstudie)
woensdag 28 februari 2007

Het zijn tien teksten uit het bijbelboek Lucas. Ze verhalen over het leven van Jezus van Nazareth. De eerste begint met de aanzegging van zijn geboorte aan Maria. Op dat moment ongetrouwd. Toch wordt ze zwanger. Een andere tekst laat zien hoe Jezus als twaalfjarige mensen versteld doet staan van zijn kennis. Hoe hij verzocht wordt in de woestijn door de duivel. Hoe Hij zieken geneest, een dode opwekt, met vijf vissen en twee broden een hele menigte mensen te eten geeft, hoe zelfs de wind en de golven Hem gehoorzamen. En in elke tekst zit de vraag opgesloten: Hoe kijk jij naar Hem? Wie is Hij?

Het mannetje is in zijn element. Met z'n negenen gebogen over de bijbel. Proberen duidelijk te krijgen wie Jezus is. En wat is dat confronterend! Hoe schokkend zal het ook soms zijn geweest voor de tijdgenoten van Jezus. Wat denk je van een tekst uit Lucas 4 waarin Hij tegen zijn plaatsgenoten zegt dat een profetie van Jesaja met Zijn komst in vervulling is gegaan. Dit is toch de zoon van Jozef? hoor je ze zeggen. Even later dreigen ze Hem van een rots af te gooien. Woedend zijn ze.

En wat te denken van Zijn oproep om niet alleen maar naar zijn woorden te hóren maar ze ook te dóen: 'Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Wat houdt het geloof in? Een stelsel van regeltjes en afspraken waardoor je enigszins structuur aan je leven kunt geven? Een troostlapje voor verdrietige mensen? Op deze Emmaüscursusavond wordt duidelijk dat het anders is. Geloof richt zich op een persoon: Jezus van Nazareth die laat zien dat profeten in de Bijbel verwezen naar Hém als ze de toekomst uit de doeken deden. Jezus Christus, de Zoon van God die hier op aarde rondliep, Zijn leven leefde en dat op een wijze die zondige mensen niet kunnen kopiëren. Die desondanks stierf als een door God vervloekte, aan een kruis op Golgotha. Om mensen die in Hem geloven als hun Verlosser eeuwig leven te kunnen geven.

Vaste grond onder je voeten. Een fundament om op te bouwen. Zodat je, wanneer het gaat stormen in je leven door ziekte, werkloosheid, tegenslag of zelfs het sterven van geliefden, overeind zult blijven staan. Zodat zelfs Gods oordeel je niet omver zal blazen straks op de laatste dag van deze wereld.
Jezus van Nazareth, een man om van te houden.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com