Menu Content/Inhalt
Het mannetje 17 (Alphacursus)
vrijdag 20 april 2007

Of het mannetje net als vorig seizoen een avond kon verzorgen voor de Alphacursus. Ze maakten gebruik van de dvd's waarin Nicky Gumble himself het onderwerp besprak, maar voor de afwisseling leek het de cursisten wel wat om af en toe een spreker live in hun midden te hebben. De ervaring was namelijk dat Nicky zo ontzettend weinig terug wist te zeggen als er vragen waren...
Het mannetje stemde toe, net als vorig jaar. En waar het dan over zou moeten gaan, vroeg hij. Dat mocht hij zelf uitkiezen. Hetzelfde onderwerp als vorige keer, de kerk, of iets anders. Het werd iets anders. Het mannetje zou het gaan hebben over 'het kwade weerstaan'.

Tijdens zijn voorbereiding moest hij terug denken aan die zaterdag in juli vorig jaar. Het was mooi weer. Strandweer. Met zijn gezin stapte het mannetje om half tien ’s morgens al in de auto en drie kwartier later zaten ze in Katwijk op het strand. De kinderen kozen al snel het ruime sop en dus werd er in stilte genoten van een kop koffie. Het Nederlands Dagblad was ook meegekomen en na even bladeren bleef hij hangen bij een interview met een dominee. Als kop had het ND gekozen voor deze quote: ‘De macht van porno is gebroken.’ Het interview verhaalde van de strijd die een gereformeerde predikant jarenlang voerde om af te komen van zijn seksverslaving. Vanaf zijn puberteit had hij de magische aantrekkingskracht ervaren van pornografie. Seksblaadjes, erotische programma’s op tv en pornosites op internet waren hem in al die jaren niet vreemd geweest. Na jaren van strijd was het hem nu eindelijk gelukt om dit patroon te doorbreken.

Over kwaad gesproken. Het mannetje moest denken aan die tekst in Romeinen 7: Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Misschien, zo bedacht het mannetje, moest hij met de groep eerst maar eens doorpraten over wat 'het kwade' eigenlijk is. Want in de catechismus staat dan wel verwoord dat een christen drie doodsvijanden heeft, de duivel, de wereld en het eigen vlees, maar merkt iedereen dat ook wel zo duidelijk?

Als een groepje mensen het over het kwaad heeft, dan ervaren ze vast niet allemaal hetzelfde. Het kwaad waar de eerder genoemde dominee mee te strijden had, verslaving aan pornografie, is vrij herkenbaar voor mannen maar vrouwen zullen er minder mee hebben. Het mannetje vermoedde dat een ieder zelf het beste zijn of haar zwakke kanten kent. De een heeft meer te kampen met de moeite om God op de eerste plaats te zetten in zijn of haar leven, een ander heeft een licht ontvlambaar karakter waardoor scheldwoorden en verkeerde gedachten snel naar boven komen. Weer een ander heeft te maken met loslippigheid waardoor de eer en goede naam van andere mensen wordt aangetast door roddel of zelfs laster. Als je de tien geboden naast je leven legt, dan kun je zo afstrepen welk kwaad je het dichtst op de huid zit.

Genoeg stof om een avond te vullen. Het mannetje verheugde zich er al op. Niet in het minst ook op de maaltijd er aan voorafgaande. Als het tenminste niet weer macaroni zou zijn...
Wordt vervolgd.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com